Showing 1–12 of 23 results

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์
              สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ หรือ ไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ ที่มีจำหน่ายในปัจจุบันนั้นแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 1. แบบแผงโซล่าเซลล์เล็ก แบตเตอรี่เป็นถ่านชาร์ต จุไฟน้อย น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย 2. แบบที่ใช้แผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ (ชนิดเดียวกับแบตเตอรี่รถยนต์) เหมาะสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร เช่น สนามกีฬากลางแจ้ง บริเวณทางเดิน สวนหย่อม ซึ่งจะติดตั้งได้ยากกว่าแบบชนิดแรก และหากต้องการข้อมูลไฟโซล่าเซลล์เพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED 300W RICH GUNDAM

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED 200W RICHLED FIRST

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ 48W PHILIPS BVP080

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED 100W RICH GUNDAM

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED 100W LAMPTAN PAX

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ 100w BEC CHEETAH

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED 200W RICH GUNDAM

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED 200W LAMPTAN PAX

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ 150w BEC CHEETAH