โซล่ารูฟท็อปคืออะไร?

ระบบโซล่ารูฟท็อปประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์หลายแผง เริ่มเป็นที่นิยมใช้ในบ้านเรือนทั่วไปในประเทศไทยได้ไม่นาน เนื่องจากในอดีตยังมีราคาที่ค่อนข้างสูง จุดคุ้มทุนยังช้า ในช่วงเวลาที่แผงโซล่าเซลล์ได้รับแสงแดด กระแสไฟฟ้าในรูปแบบของกระแสตรง (DC) และจะถูกแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราต่อไป

Read More


โซล่ารูฟท็อป แผงโซล่าเซลล์


ติดตั้งโซล่าเซลล์

ก่อนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ควรรู้อะไรบ้าง?

เมื่อเรามีความคิดว่าอยากติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้ที่บ้านเรา แต่ก่อนที่เราจะติดแผงโซล่าเซลล์นั้นมีหลายปัจจัยที่เราจะต้องพิจารณาซึ่งส่วนสำคัญที่สุดคือ 1. สภาพของหลังคาบ้าน 2. คือทิศทางของแสงอาทิตย์
3. แผงโซลาร์กับพื้นที่หลังคาบ้านจะต้องสอดคล้องกันกับการใช้ไฟฟ้าประจำปีของคุณ 

Read More