โซล่ารูฟท็อปคืออะไร

โซล่ารูฟท็อป แผงโซล่าเซลล์

พลังงานแสงอาทิตย์ดีอย่างไร

ขอเกริ่นกันสักนิดว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด เป็นทรัพยากรที่มีอยู่มากมายและไม่มีวันหมด การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางเลือกที่ดีในการผลิตกระแสไฟฟ้า ลดการพึ่งพาการผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล แก๊ส น้ำมัน และถ่านหิน พลังงาน
แสงอาทิตย์มีข้อดีที่สำคัญในคือ ไม่มีมลพิษ และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน อีกทั้งในขณะนี้เทรนด์พลังงานสะอาดกำลังมาแรงความต้องการที่มากขึ้น ทำให้การผลิตมากขึ้นไปด้วย แน่นอนเรื่องของราคาโซล่ารูฟท็อป ที่แต่ก่อนค่อนข้างแพง แต่เมื่อมีการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ราคาจึงลดลงไป กระตุ้นความต้องการของผู้ที่ต้องการติดตั้ง ไม่เพียงแต่จะลดค่าใช้จ่าย แต่ยังช่วยในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ระบบไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป

ระบบโซล่ารูฟท็อปประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์หลายแผง เริ่มเป็นที่นิยมใช้ในบ้านเรือนทั่วไปในประเทศไทยได้ไม่นาน เนื่องจากในอดีตยังมีราคาที่ค่อนข้างสูง จุดคุ้มทุนยังช้า โดยแผงโซลาร์เซลล์มักจะติดตั้งบนหลังคา เมื่อหลังคาได้รับแสงแดดช่วงเช้าตรู่พระอาทิตย์ขึ้น ถึงพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็น ในช่วงเวลาที่แผงโซล่าเซลล์ได้รับแสงแดด กระแสไฟฟ้าในรูปแบบของกระแสตรง (DC) จะถูกส่งไปยังอินเวอร์เตอร์เพื่อเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า DC เป็นกระแสสลับ (AC) เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราซึ่งกินกระแส AC สามารถนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้งานในครัวเรือน หรือภาคอุตสาหกรรม และปัจจุบันรัฐบาลยังเปิดโครงการรับซื้อคืนไฟฟ้าจากภาคครัวเรือนอีกด้วย โดยจะมีการเปิดเป็นรอบๆ และราคาในการรับซื้อคืนจะแตกต่างกัน

การลงทุนกับระบบโซล่าร์รูฟท็อป

จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นทำให้มีผู้สนใจลงทุนกับหลังคาโซล่าร์รูฟท็อป เพิ่มขึ้น จากความเชื่อเดิมที่นำเงินไปลงทุนกับ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ เงินฝากและทองคำ ซึ่งมีทั้งความเสี่ยงและผลกำไรที่ไม่แน่นอน แต่ปัจจุบันเราต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงจะต้องหาการลงทุนที่สามารถลดค่าใช้จ่ายและเห็นผลกำไรในระยะยาว ดังนั้นการลงทุนทางเลือกใหม่โซลาร์ รูฟท็อป สามารถตอบโจทย์ในส่วนนี้ได้ เพราะระบบโซล่ามีอายุการใช้งานยาวถึง 25 ปี ลงทุนไปแล้วสามารถคืนทุนในเวลาประมาณ
5-10 ปี และยังสามารถสร้างกำไรต่อจากจุดที่คืนทุนถึง 30-40% ในแต่ละเดือนอีกด้วย ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมามีแนวโน้มที่แน่ชัดว่าอัตราค่าไฟฟ้ามีแนวโน้มที่สูงขึ้นทุกปี ปีละ 2-3% เพราะฉะนั้นจึงมีความเสี่ยงที่ทำให้ค่าไฟที่แพงขึ้น ดังนั้นหากหันมาติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ก็สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตได้มากที่สุดในฤดูร้อน ซึ่งประเทศไทยมีความเข้มของแสงแดดที่มากเนื่องจากมีแสงแดดให้ใช้ตลอดทั้งปีมากกว่าประเทศอื่นๆ เป็นข้อได้เปรียบที่จะติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ สำหรับบ้าน
ที่ค่าไฟ 3,000 – 4,000 บาทต่อเดือนหรือมากกว่านั้น

จึงสรุปได้ว่าการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเป็นสิ่งที่น่าสนใจและควรลงทุน เรื่องหลักๆที่ต้องตรวจสอบก่อนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป มักจะต้องมีการใช้ไฟในช่วงกลางวันตั้งแต่ 08.00 -17.00 น. หากตรวจสอบบ้านของเราแล้วใช้ไฟช่วงนี้มากสามารถติดตั้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายส่วนของค่าไฟได้