ก่อนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ควรรู้อะไรบ้าง?

เมื่อเรามีความคิดว่าอยากติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้ที่บ้านเรา แต่ก่อนที่เราจะติดแผงโซล่าเซลล์นั้นมีหลายปัจจัยที่เราจะต้องพิจารณาซึ่งส่วนสำคัญที่สุดคือ

1. สภาพของหลังคาบ้าน เราต้องสำรวจว่าเหมาะกับการติดตั้งไหม สังเกตง่ายๆ แนวหลังคา อายุการใช้งาน ประเภทและสภาพของหลังคา อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สึกกร่อน หากสภาพและอายุการใช้งานไม่พร้อมติดตั้งแผง เมื่อติดตั้งแผงไปแล้วจะต้องมีการเปลี่ยนหลังคาเนื่องจากแผงโซลาร์ไม่ได้ช่วยปกป้องหลังคาบ้าน ที่สภาพไม่พร้อมจะติดตั้ง แต่แผงโซล่าเซลล์นั้นจะช่วยในเรื่องของความร้อนในตัวอาคารเนื่องจากแสงแดดที่มากระทบแผงโซล่าเซลล์ ไม่ได้กระทบที่หลังคาบ้านโดยตรงเหมือนก่อนนี้จะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งการวางแผนการติดตั้งให้ไม่เกิดผลเสียที่ตามมากับหลังคาบ้าน ส่วนนี้จะต้องมีวิศวกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากระบบซล่าร์รูฟมาออกแบบว่าจะติดตั้งวิธีไหน ที่ทำให้ไม่เกิดปัญหากับหลังคาบ้าน

2. คือทิศทางของแสงอาทิตย์ประกอบเข้ากับแนวของหลังคาบ้าน ผลคือทิศใต้เป็นทิศที่รับแสงอาทิตย์ดีที่สุดและทำให้เกิดประสิทธิภาพมากกับแผงโซล่าเซลล์ รองลงมาคือทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เมื่อพิจารณาทิศทางกับแนวหลังคาแล้ว

3. ปัจจัยต่อมาเป็นแผงโซลาร์กับพื้นที่หลังคาบ้านจะต้องสอดคล้องกันกับการใช้ไฟฟ้าประจำปีของคุณ โดยทั่วไปจะติดตั้งแผงจำนวน 14 ถึง 45 แผง หรือโดยเฉลี่ยทั่วไป 26 แผง สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือเงาที่บดบังพื้นผิวของหลังคา รวมถึงสิ่งกีดขวางบนหลังคา
แสงอาทิตย์จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากไม่มีเงาจากโดยรอบบริเวณที่พักอาศัย เพราะเงาจะบดบังแสงอาทิตย์เงา
ที่โดนแผงโซลาร์อาจจะบดบังเป็นบางส่วนแต่กระทบต่อประสิทธิภาพโซล่ารูฟ บ้านทั้งหมดที่ติดตั้งไป

โดยรวมแล้วมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อพิจารณาว่าบ้านของคุณเหมาะสมกับการใช้งานอย่างไรและหลังคาของคุณใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้มากขึ้น ก่อนการติดตั้งเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณ